Πατάτα

potatoes tsafosgroup

Πατάτα

Πικοιλίες

Η Πατάτα καλλιεργείται σε 300.000 τ.μ. και διατίθεται σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας

ISO 2005

Διαθεσιμότητα

Η Πατάτα είναι διαθέσιμη όλο το χρόνο