Κουνουπίδι

cauliflower tsafos

Κουνουπίδι

Πικοιλίες

Το Κουνουπίδι καλλιεργείται σε 300.000 τ.μ. και διατίθεται σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας

ISO 2005

Διαθεσιμότητα

Το Κουνουπίδι είναι διαθέσιμο όλο το χρόνο